CORFO OOGMETING


De Functionele Corfo-Brafo Integratie oogmeting is een subjectieve oogmeting die uitgaat van:

  1. 1. Het klachtenpatroon van de klant (zie anamnese)
  2. 2. Brafo: de bijwerkingen die de bril mogelijk kan veroorzaken
  3. 3. Visuele verschillen tussen het rechter- en het linker oog. Dit wordt nauwkeurig per kwadrant gemeten.

Bij een Corfo correctie en Corfo oogmeting gaat men uit van een rechte oogstand bij een gemiddelde kijkafstand, zodat men zonder dubbelbeelden te zien naar een punt kan kijken.

Eventuele kleine meetbare verschillen noemen we forieën. Bij een Corfo oogmeting meten we per netvlies kwadrant om de kleinste forieën te meten en zuiver te kunnen corrigeren. De gemeten kleine forie verschillen en de correctie van deze forie noemen wij Corfo (correctie forie), omdat de tropie niet gecorrigeerd wordt maar de forie.


Goed visueel en neurologisch zien, met alle acht netvlies kwadranten waarop allemaal samen een rustig beeld valt, in overeenstemming met onze totale lichaam, denkvermogen, voelen en waarnemingsvermogen is het resultaat van een Corfo integratie oogmeting. Ook ons evenwichtsorgaan speelt hierin een grote rol. Bij een onrustig beeld ontstaat vaak duizeligheid. Ieder brillenglas met een optische sterkte is opgebouwd uit een grote hoeveelheid van kleine verschillende prisma’s. Indien de glazen rechts en links verschillend zijn in sterkte of asrichting ontstaan bij het kijken steeds wisselende forieën. Deze forieverschillen noemen we Corfo. Zie onderstaande afbeelding.
De prisma bril
Zodra iemand dubbelbeelden ziet, en we zien
een scheve oogstand, (zichtbaar of manifest
scheelzien), dan spreken we over een tropie.Een tropie kan met prismaglazen gecorrigeeerd worden of operatief door een oogspiercorrectie. Deze prisma brillen moeten zo min mogelijk gegeven worden. Bij kleine oogstand afwijkingen (latent of onzichtbaar scheelzien) kan men met oogoefeningen vaak de afwijking geleidelijk aan wegwerken, of zo nodig te corrigeren met een corfo.


Corfo oogmetingAnamneseDyslexieUw vraag, ons antwoordAdressen Corfo dealers